Aktualizace

Poslední aktualizace
webu proběhla
29. 9. 2015
13:48:28


29. 9. 2015
Do sekce podzemí byly přidány příšery 14. podzemí.
2. 9. 2015

V tajné sekci jsou k dispozici statistiky za období červen až srpen 2015.


12. 10. 2014

Podzemí číslo 50 bylo úspěšně zdoláno.
Video zde ... 


2. 10. 2014

Do alba doplněny obrázky nových tématických epických předmětů.


5. 8. 2014

Přidána nová sekce: Démonický portál


5. 2. 2011

Den první:
Severní portál v Mrtvém lese se nám podařilo najít celkem snadno.
Byl umístěn mezi rozpadajícími se skalisky a jeho ve tmě zeleně světélkující obrysy, byly v ostrém kontrastu se suchým a
mrtvým okolím, bez jediného živého tvora.
Po průchodu portálem jsme se rázem ocitli v rozlehlém
sultánském paláci, který jak jsme zanedlouho zjistili,
ovládali skřeti, odporné kreatury a zajaté duše
statečných strážců sultánského paláce.
Bojovali jsme statečně a postupovali stále výš, do komnat
samotného sultána. Místo panovníka nás ale v hlavních komnatách čekal mocný a nebezpečný Džin, původce všeho tohoto zla.
Po několika dlouhých minutách tvrdého boje však Džin podlehl.
Zbyl po něm jen odporný puch zetlelého masa a na podlaze
se zaleskl nějaký předmět. Nebylo pochyb, byla to první část
amuletu, který jsme hledali.
Sultána jsme nalezli ve zbědovaném stavu v místním žaláři.
Darovali jsme mu svobodu, aby mohl znovu, tentokrát ale
již bez pomoci temných sil, vládnout své zemi.
Cech Umpalumpů získal tímto dobrodružstvím 2% k bonusům
zlata a zkušeností a první část Amuletu Světla.
Po úspěšném návratu cechu zpět, se celý portál rozpadl v prach
a my si uvědomili, že touto cestou už nikdy, nikdo neprojde.
Všimli jsme si také velice zajímavého a možná i zázračného jevu.
Blízko portálu, na suchém, zkrouceném a nevzhledně vypadajícím
keři, rozkvetla jasně bílá a podmanivě vonící růže.
Jakoby tento jediný bílý květ, dával svou krásou světu naději,
že i do Mrtvého lesa se snad za nějakou dobu znovu vrátí život.

Den druhý:
Cesta k Jižnímu portálu byla podstatně složitější než cesta včerejší.
Byl umístěn zhruba v polovině bezedných Bažin strachu.
Nebýt mapy a nákresů bezpečných bodů s pevnou zemí, nikdy bychom
se k portálu nedostali.
Opatrně jsme jeden za druhým přeskakovali temné a zrádné hlubiny,  po ostrůvcích pevné země. Některé z nich však byly k nerozeznání od okolí, porostlé až do nedohledna vodními rostlinami.
To nám značně komplikovalo postup vpřed.
Byla to velmi nebezpečná cesta,
kde jediný chybný krok mohl znamenat smrt.
Kolem půlnoci jsme dorazili k portálu, jehož červená zář
zobrazovala obrácený pentagram.
Po chvíli váhání jsme portálem prošli.
Jakoby již nějakou dobu čekali, sesypali se na nás ze všech
stran po zuby ozbrojení bojovníci a jim sloužící, zuřivě vyhlížející
ohavné stvůry. Nepopsatelná zima prostupovala našimi těly a
naše zbraně jakoby najednou strašlivě ztěžkly.
Věděli jsme, že jediná cesta zpět, vede přes naše vítězství.
Když se zdálo, že máme vítězství nadosah, objevil se strážce
amuletu. Legendární bojovník, ovládající bojová umění snad
celého světa … strašlivý Ninjagnóm.
Boj to byl nesmírně obtížný, Ninjagnóm odrážel jednoho našeho
bojovníka za druhým, ale nezlomná touha po vítězství, statečnost a mocná síla kouzel a zbraní, dokázala i tohoto protivníka porazit.
Druhá část amuletu byla v našem držení. Po přiložení obou částí amuletu k sobě, se tento v mžiku spojil,
bez jediné známky poškození.
Ani nevíme jak, jsme se znovu dostali přes Bažiny strachu
zpět do tábora. Unavení,  bohatší o 2 procenta k bonusům zlata a zkušeností, ale hlavně šťastni a s vědomím získání Amuletu světla,
jsme uléhali k odpočinku.
Nechť nám odpočinek přinese novou sílu a chuť k dalším dobrodružstvím.
— Eve —