Aktualizace

Poslední aktualizace
webu proběhla
29. 9. 2015
13:48:28


29. 9. 2015
Do sekce podzemí byly přidány příšery 14. podzemí.
2. 9. 2015

V tajné sekci jsou k dispozici statistiky za období červen až srpen 2015.


12. 10. 2014

Podzemí číslo 50 bylo úspěšně zdoláno.
Video zde ... 


2. 10. 2014

Do alba doplněny obrázky nových tématických epických předmětů.


5. 8. 2014

Přidána nová sekce: Démonický portál


5. 2. 2011

Den první:
Severní portál v Mrtvém lese se nám podařilo najít celkem snadno.
Byl umístěn mezi rozpadajícími se skalisky a jeho ve tmě zeleně světélkující obrysy, byly v ostrém kontrastu se suchým a
mrtvým okolím, bez jediného živého tvora.
Po průchodu portálem jsme se rázem ocitli v rozlehlém
sultánském paláci, který jak jsme zanedlouho zjistili,
ovládali skřeti, odporné kreatury a zajaté duše
statečných strážců sultánského paláce.
Bojovali jsme statečně a postupovali stále výš, do komnat
samotného sultána. Místo panovníka nás ale v hlavních komnatách čekal mocný a nebezpečný Džin, původce všeho tohoto zla.
Po několika dlouhých minutách tvrdého boje však Džin podlehl.
Zbyl po něm jen odporný puch zetlelého masa a na podlaze
se zaleskl nějaký předmět. Nebylo pochyb, byla to první část
amuletu, který jsme hledali.
Sultána jsme nalezli ve zbědovaném stavu v místním žaláři.
Darovali jsme mu svobodu, aby mohl znovu, tentokrát ale
již bez pomoci temných sil, vládnout své zemi.
Cech Umpalumpů získal tímto dobrodružstvím 2% k bonusům
zlata a zkušeností a první část Amuletu Světla.
Po úspěšném návratu cechu zpět, se celý portál rozpadl v prach
a my si uvědomili, že touto cestou už nikdy, nikdo neprojde.
Všimli jsme si také velice zajímavého a možná i zázračného jevu.
Blízko portálu, na suchém, zkrouceném a nevzhledně vypadajícím
keři, rozkvetla jasně bílá a podmanivě vonící růže.
Jakoby tento jediný bílý květ, dával svou krásou světu naději,
že i do Mrtvého lesa se snad za nějakou dobu znovu vrátí život.

Den druhý:
Cesta k Jižnímu portálu byla podstatně složitější než cesta včerejší.
Byl umístěn zhruba v polovině bezedných Bažin strachu.
Nebýt mapy a nákresů bezpečných bodů s pevnou zemí, nikdy bychom
se k portálu nedostali.
Opatrně jsme jeden za druhým přeskakovali temné a zrádné hlubiny,  po ostrůvcích pevné země. Některé z nich však byly k nerozeznání od okolí, porostlé až do nedohledna vodními rostlinami.
To nám značně komplikovalo postup vpřed.
Byla to velmi nebezpečná cesta,
kde jediný chybný krok mohl znamenat smrt.
Kolem půlnoci jsme dorazili k portálu, jehož červená zář
zobrazovala obrácený pentagram.
Po chvíli váhání jsme portálem prošli.
Jakoby již nějakou dobu čekali, sesypali se na nás ze všech
stran po zuby ozbrojení bojovníci a jim sloužící, zuřivě vyhlížející
ohavné stvůry. Nepopsatelná zima prostupovala našimi těly a
naše zbraně jakoby najednou strašlivě ztěžkly.
Věděli jsme, že jediná cesta zpět, vede přes naše vítězství.
Když se zdálo, že máme vítězství nadosah, objevil se strážce
amuletu. Legendární bojovník, ovládající bojová umění snad
celého světa … strašlivý Ninjagnóm.
Boj to byl nesmírně obtížný, Ninjagnóm odrážel jednoho našeho
bojovníka za druhým, ale nezlomná touha po vítězství, statečnost a mocná síla kouzel a zbraní, dokázala i tohoto protivníka porazit.
Druhá část amuletu byla v našem držení. Po přiložení obou částí amuletu k sobě, se tento v mžiku spojil,
bez jediné známky poškození.
Ani nevíme jak, jsme se znovu dostali přes Bažiny strachu
zpět do tábora. Unavení,  bohatší o 2 procenta k bonusům zlata a zkušeností, ale hlavně šťastni a s vědomím získání Amuletu světla,
jsme uléhali k odpočinku.
Nechť nám odpočinek přinese novou sílu a chuť k dalším dobrodružstvím.
— Eve —

3. 2. 2011

Po důkladném prozkoumání všech dokumentů, pergamenů a map
se ukázalo, že Hvězdný portál je důležitější a mocnější než se zdálo
a také, že není jediným portálem do jiných světů.
Podle jedné báje zapsané na starodávném pergamenu, byl vyroben mocný kouzelnický amulet, který umožňuje svému nositeli procházet
i s celou svou družinou Hvězdným portálem do světů, které jsou normálním smrtelníkům skryty…
… do zemí, kde vládne zlo, přízraky a temné síly.
Tyto světy plné nástrah, nebezpečí a smrti jsou však také
plné bezbranných obyvatel, čekajících na záchranu.
Podzemí, kobky, ruiny a svatyně na těchto místech, mohou statečným bojovníkům poskytnout i mnoho starodávných pokladů
a mocných artefaktů.
Kouzelný amulet byl kdysi dávno rozdělen na dvě části a skryt
na místech která jsou střežena strašlivými duchy a bojovníky.
Obě části jsou umístěny daleko, daleko od sebe.
Podle plánů a map se první část amuletu
nachází v dalekém orientu, v Říši kouzelných lamp a střeží ji Džin.
Je to nebezpečný duch, který ovládá starodávnou magii, dokáže posednout člověka a dokáže se proměňovat v divoká zvířata.
Cesta k němu vede přes Severní portál, ukrytý v Mrtvém lese,
nedaleko od Hvězdného portálu.
Druhá část amuletu je přístupná z Jižního portálu.
Ten leží uprostřed hlubokých, bezedných Bažin Strachu a je branou
k Jižnímu pólu. Tuto část amuletu střeží Ninjagnóm, obávaný bojovník,
ovládající bojové techniky celého světa.
Umpalumpové se v následujících dvou dnech vypraví na obě tato místa, pokusí se amulet získat, spojit a otevřít si tak cestu k dalším dobrodružstvím, pokladům a slávě.
Ať nám všem přeje štěstí.
              
Eve & Hook

2. 2. 2011


Dnes v devět hodin večer vydala vůdkyně rozkaz a cech Umpalumpů vstoupil portálem do Země Gobotů, do sídla zlého Skřítka Mága.
Podrobný průzkum okolí a tvrdý výcvik bojovníků, mágů a lučištníků se ukázal jako velmi cenný a zajistil nám celkem hladký postup
hordou po zuby ozbrojených gremlinů a jiných tajemných přízraků.
Za nedlouho jsme stáli před skřítkem, který se na nás nenávistně šklebil a sesílal jedno zákeřné kouzlo za druhým.
Na udatnost a statečnost Umpalumpů však jeho temná síla nestačila
a po posledním zásahu skřet opustil svět Gobotů, který
tak dlouho svým zlem sužoval.
Cech Umpalumpů tímto vítězstvím získal dva cenné poklady.
Za prvé získal další 2 procenta k bonusům zkušeností a zlata,
ale hlavně v truhle Skřítka Mága byly nalezeny staré pergameny
mapy a dokumenty, ze kterých zcela jistě vzejde ještě nejedno
naše dobrodružství …
( Hook & Eve )

30. 12. 2010

Milí Umpalumpové, dovolte mi ještě jednou popřát Vám
krásný a šťastný nový rok 2011
a dát vám na památku malinkatý dárek …

— Tady je ke stažení … —

Stáhněte, zapněte repráčky a spusťte soubor…
Mějte se krásně.
Dark Angel Eve

26. 12. 2010

Legenda o staré Netopýří sluji nelhala.
Byla opravdu plná krvežíznivých monster, která lačnila po našich životech.
Útoku velel temný Hrabě, který s pobaveným úsměškem reagoval na každého našeho zraněného bojovníka. Odvaha, statečnost a síla magie Umpalumpů ale opět slavila úspěch. Temný hrabě se po posledním zásahu od kouzelnice Giertliny rozpadl v prach a společně s ním ze sluje ve vteřině zmizeli i všudypřítomní netopýři.  V posledním okamžiku se v záři louče zdálo, jako by se ve tváři hraběte na kratičkou chvíli objevil náznak nesmírné úlevy.
Ať to bylo zdání, nebo ne, skutečností zůstává, že vítězný boj pro náš cech přinesl opět dvě procenta k bonusům zlata a zkušeností.
Užívejme jich, ošetřme svá zranění a šrámy a buďme připraveni,
protože mnoho bojů na nás stále ještě čeká.
-Eve-