Aktualizace

Poslední aktualizace
webu proběhla
29. 9. 2015
13:48:28


29. 9. 2015
Do sekce podzemí byly přidány příšery 14. podzemí.
2. 9. 2015

V tajné sekci jsou k dispozici statistiky za období červen až srpen 2015.


12. 10. 2014

Podzemí číslo 50 bylo úspěšně zdoláno.
Video zde ... 


2. 10. 2014

Do alba doplněny obrázky nových tématických epických předmětů.


5. 8. 2014

Přidána nová sekce: Démonický portál


2. 4. 2011 (Sibyla19)

V neděli, hned jak se Slunce vyhoupne nad obzor, vypravíme se opět skrze Hvězdný portál za dalším dobrodružstvím.
Pokusíme se najít tajemný a zlověstný Hrad z kostí. Legendy ve starých knihách praví, že hrad obývá mrtvý baron, kterému slouží horda kostlivců, nemrtvých i samotní mistři umění Voodoo.
Spousta statečných hrdinů se pokoušela tento hrad najít a pouze pár jedinců se vrátilo zpět.
Byli to ti, co raději zbaběle utekli a nechali v útrobách hradu své spolubojovníky na pospas temným silám podsvětí. Avšak i když utekli z boje a svým způsobem se zachránili, byli na druhou stranu úplně zatracení, mimo realitu a už nikdy se z těchto zážitků nevzpamatovali.
Stala se z nich pouhá těla bez duší…
Nikdo neměl ani ponětí, jak je z tohoto stavu dostat a zjistit tak o tomto hrůzostrašném hradu a noční můře všech zdejších bojovníků více informací, které by nám byly jistě užitečné a pomohly nám projít další zatěžkávací zkouškou …
Stateční Umpalumpové, připojte se k výpravě, budeme v boji potřebovat každého z vás…

13. 3. 2011 (Hook)

Dobrodružství které nás dnes čeká,  bude možná těžší než se může z počátku zdát…
Přicházíme totiž do země,
kde se vše vymyká jakékoli kontrole a logice…
Do země, kde jistě zažijeme dobrodružství,
která se pravděpodobně nevyrovnají ničemu z toho co jsme prozatím prožili…
Tak blízký nám všem…a zároveň vzdálený svět, jehož název Absdurdistán, mluví za vše
a padne mu jako ulitý…
Nepotřebujeme mapy ani  hvězdné portály, abychom se dostali
k bráně vedoucí do  Absurdistánu.
Absurdistán máme totiž všude kolem nás…
… ne však v podobách o jakých se píše v knihách,
nehledejte horký sníh ani čtvercové kruhy v obilí…
Absurdita je úplně jinde… absurdita je hlavně v nás,
pokaždé však v jiné podobě… je to pouhý stav nebo jen pocit ?
Láká nás svojí nepochopitelností…
Stojíme před krásnou velikou branou zdobenou ornamenty a všude kolem je zdánlivé ticho. Ovšem díky svým předchozím
zkušenostem víme, že je to ticho před bouří,
která nás může kdykoliv nečekaně zasáhnout.
Ještě pár minut mlčky stojíme před tímto majestátným vstupem
a užíváme plnými doušky poslední ,,chviličky“ klidu,
než vstoupíme na místo, které ovlivní náš život…
Ovlivní ho nenávratně a jednou provždy.
Z ničeho nic se ozve hrozný zvuk, jako když hrom burácí
a cítíme jemné zemětřesení, které nás vytrhne z úvah o naší budoucnosti, nástrahách a překvapení, na které během cesty
jistě narazíme… Brána se otevřela.
Máme poslední možnost změnit směr a zůstat v bezpečí.
Ale to bychom nebyli my stateční Umpalumpíci,
abychom se takto vylekali a vzali nohy na ramena…
Než se nadějeme, jsme uvnitř a již není cesty zpět.
Čeká nás spousta nebezpečí, ale odvážným přece štěstí přeje,
tak hurá do víru „útrap“ ale i nových zážitků,
které nás stmelí dohromady a ukážou sílu vůle a odvahu,
bez níž se nelze hnout z jakéhokoli místa nikde na světě…
Absurditu samotnou zřejmě nezničíme, bude tady stále v mnoha podobách, přesto věříme, že náš dnešní boj tak absurdní nebude
a my získáme další krásné vítězství a s ním
další bonusy, které si všichni za svou statečnost jistě zasloužíme..

19. 2. 2011 (Hook)

Snad si stále ani neuvědomujeme obrovskou sílu a moc,
kterou jsme získali nalezením Amuletu světla.
Veškeré dokumenty a staré mapy opravdu nelhaly
a my se skrze hvězdný portál můžeme vydat
na další nebezpečnou cestu do světa mýtů a legend.
Čeká nás dlouhá cesta do zakázaných světů,
kde zuří dlouhý boj mezi bohy samotnými,
který může zničit celý svět i lidstvo samotné
…my tento boj musíme ukončit jednou provždy…
Opět musíme porazit spoustu pekelných démonů a hrůzostrašných příšer které umí zabíjet jen pouhým pohledem, opět na nás bude číhat
nebezpečí na každém kroku, čeká nás opravdová Říše Titánů.
Síla a moc těchto Titánů je mnohem větší než si umí kdokoliv z nás představit, proto k zastavení tohoto boje a zničení všech nepřátel budeme potřebovat nejen obrovskou sílu, statečnost a magii ale jistě i spoustu lektvarů a kouzelných amuletů.
Pokud tuhle bitvu vyhrajeme, nejenže zachráníme celý svět od dalších jejich útrap a rozmarů, navíc získáme jako odměnu
další 2% k našim bonusům. Hodně štěstí nám všem,
…ať strážní andělé nad námi drží svůj štít…
— Hook & Eve —

5. 2. 2011 (Eve)

Den první:
Severní portál v Mrtvém lese se nám podařilo najít celkem snadno.
Byl umístěn mezi rozpadajícími se skalisky a jeho ve tmě zeleně světélkující obrysy, byly v ostrém kontrastu se suchým a
mrtvým okolím, bez jediného živého tvora.
Po průchodu portálem jsme se rázem ocitli v rozlehlém
sultánském paláci, který jak jsme zanedlouho zjistili,
ovládali skřeti, odporné kreatury a zajaté duše
statečných strážců sultánského paláce.
Bojovali jsme statečně a postupovali stále výš, do komnat
samotného sultána. Místo panovníka nás ale v hlavních komnatách čekal mocný a nebezpečný Džin, původce všeho tohoto zla.
Po několika dlouhých minutách tvrdého boje však Džin podlehl.
Zbyl po něm jen odporný puch zetlelého masa a na podlaze
se zaleskl nějaký předmět. Nebylo pochyb, byla to první část
amuletu, který jsme hledali.
Sultána jsme nalezli ve zbědovaném stavu v místním žaláři.
Darovali jsme mu svobodu, aby mohl znovu, tentokrát ale
již bez pomoci temných sil, vládnout své zemi.
Cech Umpalumpů získal tímto dobrodružstvím 2% k bonusům
zlata a zkušeností a první část Amuletu Světla.
Po úspěšném návratu cechu zpět, se celý portál rozpadl v prach
a my si uvědomili, že touto cestou už nikdy, nikdo neprojde.
Všimli jsme si také velice zajímavého a možná i zázračného jevu.
Blízko portálu, na suchém, zkrouceném a nevzhledně vypadajícím
keři, rozkvetla jasně bílá a podmanivě vonící růže.
Jakoby tento jediný bílý květ, dával svou krásou světu naději,
že i do Mrtvého lesa se snad za nějakou dobu znovu vrátí život.

Den druhý:
Cesta k Jižnímu portálu byla podstatně složitější než cesta včerejší.
Byl umístěn zhruba v polovině bezedných Bažin strachu.
Nebýt mapy a nákresů bezpečných bodů s pevnou zemí, nikdy bychom
se k portálu nedostali.
Opatrně jsme jeden za druhým přeskakovali temné a zrádné hlubiny,  po ostrůvcích pevné země. Některé z nich však byly k nerozeznání od okolí, porostlé až do nedohledna vodními rostlinami.
To nám značně komplikovalo postup vpřed.
Byla to velmi nebezpečná cesta,
kde jediný chybný krok mohl znamenat smrt.
Kolem půlnoci jsme dorazili k portálu, jehož červená zář
zobrazovala obrácený pentagram.
Po chvíli váhání jsme portálem prošli.
Jakoby již nějakou dobu čekali, sesypali se na nás ze všech
stran po zuby ozbrojení bojovníci a jim sloužící, zuřivě vyhlížející
ohavné stvůry. Nepopsatelná zima prostupovala našimi těly a
naše zbraně jakoby najednou strašlivě ztěžkly.
Věděli jsme, že jediná cesta zpět, vede přes naše vítězství.
Když se zdálo, že máme vítězství nadosah, objevil se strážce
amuletu. Legendární bojovník, ovládající bojová umění snad
celého světa … strašlivý Ninjagnóm.
Boj to byl nesmírně obtížný, Ninjagnóm odrážel jednoho našeho
bojovníka za druhým, ale nezlomná touha po vítězství, statečnost a mocná síla kouzel a zbraní, dokázala i tohoto protivníka porazit.
Druhá část amuletu byla v našem držení. Po přiložení obou částí amuletu k sobě, se tento v mžiku spojil,
bez jediné známky poškození.
Ani nevíme jak, jsme se znovu dostali přes Bažiny strachu
zpět do tábora. Unavení,  bohatší o 2 procenta k bonusům zlata a zkušeností, ale hlavně šťastni a s vědomím získání Amuletu světla,
jsme uléhali k odpočinku.
Nechť nám odpočinek přinese novou sílu a chuť k dalším dobrodružstvím.
— Eve —

3. 2. 2011 (Eve)

Po důkladném prozkoumání všech dokumentů, pergamenů a map
se ukázalo, že Hvězdný portál je důležitější a mocnější než se zdálo
a také, že není jediným portálem do jiných světů.
Podle jedné báje zapsané na starodávném pergamenu, byl vyroben mocný kouzelnický amulet, který umožňuje svému nositeli procházet
i s celou svou družinou Hvězdným portálem do světů, které jsou normálním smrtelníkům skryty…
… do zemí, kde vládne zlo, přízraky a temné síly.
Tyto světy plné nástrah, nebezpečí a smrti jsou však také
plné bezbranných obyvatel, čekajících na záchranu.
Podzemí, kobky, ruiny a svatyně na těchto místech, mohou statečným bojovníkům poskytnout i mnoho starodávných pokladů
a mocných artefaktů.
Kouzelný amulet byl kdysi dávno rozdělen na dvě části a skryt
na místech která jsou střežena strašlivými duchy a bojovníky.
Obě části jsou umístěny daleko, daleko od sebe.
Podle plánů a map se první část amuletu
nachází v dalekém orientu, v Říši kouzelných lamp a střeží ji Džin.
Je to nebezpečný duch, který ovládá starodávnou magii, dokáže posednout člověka a dokáže se proměňovat v divoká zvířata.
Cesta k němu vede přes Severní portál, ukrytý v Mrtvém lese,
nedaleko od Hvězdného portálu.
Druhá část amuletu je přístupná z Jižního portálu.
Ten leží uprostřed hlubokých, bezedných Bažin Strachu a je branou
k Jižnímu pólu. Tuto část amuletu střeží Ninjagnóm, obávaný bojovník,
ovládající bojové techniky celého světa.
Umpalumpové se v následujících dvou dnech vypraví na obě tato místa, pokusí se amulet získat, spojit a otevřít si tak cestu k dalším dobrodružstvím, pokladům a slávě.
Ať nám všem přeje štěstí.
              
Eve & Hook

UMPALUMPOVÉ

Bonusy
Zlato: + 200 %
Zkušenosti: + 200 %

Nejvyšší pozice: 1 (poprvé 27. 4. 2015, foto)

Historie členů na 1. místě v síni slávy
Gizzzer (foto)
Ogasta (foto)
Giertlina (foto)
stroOuhankyas (foto)
Umpalumpové jsou malí lidičkové, vysocí jen asi půl metru. Žijí v hustých pralesích, kde si staví svá stromová obydlí. Živí se housenkami, ale ze všeho nejraději mají kakaové boby. I přes svou velikost jsou velmi silní a hlavně velmi inteligentní a vyspělí.